• Krátko o sviečke za nenarodené deti

  • Chvíľka ticha a zapálená sviečka v oknách domovov za nenarodené deti večer 2. novembra bola na úplnom začiatku iniciatívou mladých ľudí zo Spoločenstva života a eRka ešte v roku 19..

  • 2. november
  • Účet verejnej zbierky:

  • IBAN: SK25 0900 0000 0050 3335 7295, do poznámky pre adresáta uveďte vaše meno, názov vašej obce alebo farnosti.

  • Ďakujeme
  • Darcovské SMS-ky

  • Pošlite správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Správa je spoplatnená sumou 2€.

  • Podrobnejšie TU.

Aktuality

 • Počas októbra sa konali tri Večery milosrdenstva Fóra života v spolupráci s Lámačskými chválami pri príležitosti kampane Sviečka za nenarodené deti 2016 - v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove. Tí z vás, ktorí zažili vzácnu atmosféru spolu s nami, sa snáď potešia video-materiálu, ktorý sme pripra... [read more]
 • Chvíľka ticha a zapálená sviečka v oknách domovov za nenarodené deti večer 2. novembra bola na úplnom začiatku iniciatívou mladých ľudí zo Spoločenstva života a eRka ešte v roku 1999. Podnetom bola Deklarácia práv počatého dieťaťa, ktorú podporili ďalšie pro-life organizácie. Štafetu Sviečky za nena... [read more]
Načítať viac