kategória: Sviečky

  • Počas októbra sa konali tri Večery milosrdenstva Fóra života v spolupráci s Lámačskými chválami pri príležitosti kampane Sviečka za nenarodené deti 2016 - v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove. Tí z vás, ktorí zažili vzácnu atmosféru spolu s nami, sa snáď potešia video-materiálu, ktorý sme pripra... [read more]
  • Chvíľka ticha a zapálená sviečka v oknách domovov za nenarodené deti večer 2. novembra bola na úplnom začiatku iniciatívou mladých ľudí zo Spoločenstva života a eRka ešte v roku 1999. Podnetom bola Deklarácia práv počatého dieťaťa, ktorú podporili ďalšie pro-life organizácie. Štafetu Sviečky za nena... [read more]