kategória: Sviečky

  • Šestnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti duchovne vrcholil v prvej polovici novembra. Fórum života v spolupráci s miestnymi farnosťami, kapelami F6 a Lámačské chvály, a s podporou Rady KBS pre rodinu pripravilo šesť Večerov milosrdenstva, ktoré sa už stali peknou tradíciou ... [read more]
  • Veľa ľudí si kampaň Sviečka za nenarodené deti spája predovšetkým so spomienkou na nenarodené deti, ktoré prišli o život pri umelom potrate. Pravda je však taká, že je na Slovensku množstvo tých, ktorí v sebe nesú bolesť z nedobrovoľnej straty nenarodeného dieťaťa. "Žije medzi nami veľa rodín poznač... [read more]
  • Vyzerá to tak, že tento rok sa do celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti zapojil zatiaľ najvyšší počet farností, spoločenstiev, škôl, ale aj jednotlivcov, čomu sa veľmi tešíme a ďakujeme. Mnohí z vás si zaobstarali sklenenú alebo plastovú symbolickú sviečku s logom kampane, aby ju zapálil... [read more]
  • Aj k aktuálnemu šestnástemu ročníku kampane Sviečka za nenarodené deti 2018 ponúkame plagáty, letáky, bannery a ďalšie informačné podklady, ktoré si môžete stiahnuť a použiť v rámci riešenia projektu vo vašej farnosti, spoločenstve či škole, samozrejme, so súhlasom zodpovednej osoby, ktorou je kňaz,... [read more]
  • Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorou hlavný organizátor Fórum života a mnohé farnosti, spoločenstvá a školy každoročne žijú počas októbra a novembra, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli... [read more]
  • V súvislosti s rozbiehajúcim sa projektom Sviečka za nenarodené deti 2018 vás pozývame zapojiť sa okrem praktickej stránky vo forme podpory verejnej zbierky (č. ú. IBAN - SK2509000000005033357295) aj duchovne. Ponúkame vám texty dvoch krížových ciest za záchranu nenarodených detí. Cirkevné schváleni... [read more]
  • Podľa Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 z 3.3.2010 môže rodič alebo rodičia pochovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody. Postupuje sa podľa Odborného usmernenia o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami Ministerstva zdravotníctva z roku 2006. Rodič požiada gynekologi... [read more]