kategória: Sviečky

  • V marci 2013 bol z iniciatívy miestneho kňaza farnosti Tesárske Mlyňany vdp. Petra Kukučku osadený za farským kostolom kamenný pomník nenarodeným deťom. Na Deň počatého dieťaťa bol pomník posvätený. Tento deň je pre našu farnosť zvlášť významný, nakoľko farský kostol nesie titul Zvestovania Pána. Na... [read more]
  • Zoznam pamätníkov nenarodeným deťom sa rozrastá. Jeden by mal už čoskoro stáť aj v areáli kostolnej záhrady v Šali. O jeho umiestnenie mesto požiadala Katolícka jednota Slovenska. „Katolícka Jednota Slovenska požiadala mesto o povolenie na umiestnenie pamätníka v kostolnej záhrade, ktorá je vo vlast... [read more]
  • Ela, mamička 2 detí, pred pár rokmi ešte ako slobodná koordinovala kampane Deň počatého dieťaťa a Sviečka za nenarodené deti. Boli sme ju navštíviť na materskej dovolenke a boli sme zvedaví, ako vníma posolstvo ochrany ľudského života od počatia teraz ako mama a prečo má podľa nej toto úsilie zmysel... [read more]
  • Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti, ktorý sa rozbieha v týchto dňoch už po pätnásty raz s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spo... [read more]
  • V rámci projektu Sviečka za nenarodené deti sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli mapovať pamätníky nenarodeným deťom, ktoré sú situované v slovenských mestách a obciach. Tieto pamätníky sú jedinou viditeľnou pripomienkou na deti, ktoré zomreli skôr, ako sa stihli narodiť. Sme vždy veľmi potešení... [read more]
  • Tento rok chystáme v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti 2017 päť Večerov milosrdenstva v piatich slovenských mestách. Akcie sa budú konať v spolupráci s Radou Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu a s Lámačskými chválami. Srdečne vás na tieto chválové koncerty pozývame a ako malú "chuťo... [read more]