Chcem pomôcť

Ako sa môžem zapojiť?

Kampaňou Sviečka za nenarodené deti chceme dosiahnuť to, aby ľudia pri spomienke na všetkých zosnulých nezabúdali na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Aj ony potrebujú našu úctu, spomienku a modlitby, vytvorme im miesto v našich rodinách. Chceme pamätať aj na tých, ktorí sú zranení skúsenosťou potratu.

Ak sa chceš osobne zapojiť do kampane, zapáľ sviečku a v kruhu rodiny či priateľov sa pomodli na úmysel nenarodených detí. To je základná vec, ktorú môžeš spraviť.

Zároveň Ťa srdečne pozývame na Večery milosrdenstva pod vedením Lámačských chvál, ktoré budú 15. októbra v Leviciach o 16:00 v Kostole Ducha Svätého, 19. októbra v Trnave o 18:30 v Bazilike sv. Mikuláša, 20. októbra v Bratislave  o 18:00 v Kostole sv. Štefana (u kapucínov), 21. októbra v Žiline o 18:30 v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik a 22. októbra v Košiciach o 18:00 v Katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky. Bude to príležitosť spojiť sa v modlitbe a prosbe o milosrdenstvo pre všetkých, ktorí sa stali obeťou potratu.

Ďalej máš tieto možnosti, ako nám môžeš pomôcť s kampaňou:

Ponúkaj sviečky

 • Objednaj si sviečky z Fóra života a ponúkaj ich v tvojej farnosti / tvojom spoločenstve (min. 1€ za plastovú sviečku a 4€ za sklenenú)
 • Vyzbierané príspevky pošli na náš účet
 • Podrobnejšie inštrukcie nájdeš v súbore Inštrukcie k verejnej zbierke
 • Ak máš auto, môžeš nám pomôcť aj s logistikou sviečok v tvojom okolí

Šír informácie

 • Rozdávaj ľuďom propagačné letáčiky o tejto kampani
 • Vylep v škole, práci alebo na vo farnosti plagát o kampani
 • Zdieľaj odkazy na Sviečku na sociálnych sieťach
 • Posuň informáciu o našich projektoch konkrétnej pomoci – Poradňa Alexis, Zachráňme životy

Pomôž zorganizovať chválový koncert

Pomôž nám s prípravou sály, logistikou, distribúciou sviečok, komunikáciou alebo upratovaním

Pomôž finančne

 • Ak chceš túto kampaň podporiť aj bez zakúpenia sviečky, môžeš nám prispieť priamo na náš účet v tvare IBAN: SK25 0900 0000 0050 3335 7295
 • Alebo pošli darcovskú SMSku na číslo 877 v tvare DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA). Cena jednej SMS sú 2 eurá

Pomodli sa

 • Ak nás chceš podporiť duchovne, pomodli sa na úmysel tejto kampane
 • Vyprosuj Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a za všetkých, ktorí sú zranení skúsenosťou potratu
 • Zorganizuj modlitby pri pamätníku nenarodeným deťom, na cintoríne, pred poliklinikou či na inom verejnom mieste

Ak Ťa niektorá ponuka zaujala a chceš nám pomôcť alebo máš ešte otázky, ktoré sa chceš opýtať, neváhaj kontaktovať koordinátorku kampane:

Anka Siekelová
anka@forumzivota.sk
0910 842 184

 

Ďakujeme za každú podporu a pomoc pri tejto kampani!