Ďakujeme, že ste Sviečku za nenarodené deti urobili aj vaším osobným projektom

Chceme sa zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste v uplynulých týždňoch priložili akýmkoľvek spôsobom ruku k dielu a umožnili nám zorganizovať kampaň Sviečka za nenarodené deti 2016 – či už tým, že ste poskytli priestor pre projekt vo Vašej farnosti, škole, spoločenstve, dobrovoľníckou prácou, mediálnou podporou, šírením myšlienky ochrany života od počatia, alebo finančným príspevkom na  pro-life a pro-family projekty a aktivity, ktoré sú nesmierne dôležité pre budovanie a udržiavanie skutočných hodnôt v spoločnosti. Tešíme sa, že aj tento rok horeli tisíce sviec na cintorínoch aj v oknách našich domovov symbolizujúcich nádej pre deti, ktoré zomreli pri spontánnom a umelom potrate, a že sme spoločne v modlitbách mysleli na rodiny týchto detí, aj na tých, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na vykonávaní potratov. Posolstvo života a potrebu chrániť ho sme vyjadrili spoločne s Lámačskými chválami aj na troch Večeroch milosrdenstva v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove, a veríme, že sa nám podarilo osloviť aj ľudí, ktorí doposiaľ o týchto témach veľmi neuvažovali, alebo sa s nimi nestretli. Ozvali ste sa nám aj z niekoľkých miest na Slovensku, kde stoja zatiaľ nezmapované pamätníky nenarodeným deťom a už čoskoro sa môžete tešiť na aktualizovaný materiál na našich webových stránkach.

Desaťtisíce symbolických sviečok – sklenených aj plastových – dohoreli, ale verejná zbierka na projekty ochrany života a rodiny trvá až do 31. marca 2017. Počas celého tohto obdobia môžete prispieť priamym vkladom na účet neinvestičného fondu Fóra života – IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295, alebo – po prvý raz v histórii štrnástich ročníkov kampane – aj darcovskou SMS-správou v hodnote 2 eurá (táto forma podpory trvá do konca tohto kalendárneho roka). Stačí ak pošlete z mobilného telefónu správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Informácie o vyzbieraných prostriedkoch v rámci verejnej zbierky budeme priebežne zverejňovať na internetovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk, kde nájdete aj informácie o konkrétnom využití peňazí vyzbieraných počas uplynulých ročníkov Sviečky za nenarodené deti.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Vaše Fórum života

dsc00333