Kontakt

Lucia Mihoková
koordinátorka kampane Sviečka za nenarodené deti

lucia@forumzivota.sk
sviecka@forumzivota.sk
0907 155 926

Magdaléna Veselská
štatutárka neinvestičného fondu 
magdav@forumzivota.sk
0904 713 335

Adresa
Fórum života n.f.
Heydukova 14
811 08 Bratislava
IČO: 45 739 358
DIČ: 2023615297
č.účtu:  IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295

Verejnú zbierku Sviečka za nenarodené deti organizuje Fórum života, n.f.
Verejná zbierka schválená Ministerstvom vnútra SR, číslo: