Krátko o Sviečke za nenarodené deti

Chvíľka ticha a zapálená sviečka v oknách domovov za nenarodené deti večer 2. novembra bola na úplnom začiatku iniciatívou mladých ľudí zo Spoločenstva života a eRka ešte v roku 1999. Podnetom bola Deklarácia práv počatého dieťaťa, ktorú podporili ďalšie pro-life organizácie. Štafetu Sviečky za nenarodené deti prevzala v roku 2001 novovzniknutá platforma Fórum života a projekt pokračuje až do dnešných dní vďaka všetkým ľuďom, ktorým záleží na hodnotách.

Cieľom kampane je pri spomienke na všetkých zosnulých nezabúdať ani na deti, ktoré nemali možnosť sa narodiť, či už v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu, aby aj tieto deti mali miesto v našich rodinách. Vonkajším symbolom spomienky je horiaca sviečka, ktorú každoročne zapálime na cintoríne, pri pamätníku nenarodeným deťom, alebo doma v kruhu rodiny.

Účelom kampane sú tri piliere:

  1. Osveta a šírenie informácií o tom, že ľudský život sa začína počatím
  2. Duchovná podpora
  3. Fundraising formou verejnej zbierky organizovanej FŽ n.f.

Od roku 2007 pripravujeme aj originálne sviečky za nenarodené deti. Ich kúpou v rámci verejnej zbierky, ktorú organizuje neinvestičný fond Fóra života, podporíte projekty zamerané na ochranu ľudského života a rodiny.

V rámci kampane Sviečka za nenarodené deti organizujeme každoročne sprievodné programy. Jednou zo stálych aktivít je mapovanie pamätníkov nenarodeným deťom, ktoré sú situované v slovenských mestách a dedinách a sú jedinou viditeľnou pripomienkou detí, ktoré zomreli pred narodením.

banner