Nový pamätník nenarodeným v Bratislave – viete o ďalších?

V Bratislave pribudol v júni tohto roku nový pamätník venovaný nenarodeným deťom. Umiestnený je vedľa vchodu do kapucínskeho kláštora pri zastávke Zochova. Iniciátorom pamätníka a autorom jeho myšlienky je brat Karol Baran, OFMCap, ktorý oslovil amatérsku sochárku Ivetu Halajovú. O podobe a dôvodoch osadenia pamätníka sa môžete dočítať v rozhovore s bratom Karolom na stránke 40dnizazivot.

Ak za uplynulý rok pribudli na Slovensku ďalšie pamätníky nenarodeným, o ktorých viete, pošlite nám krátku správu s fotografiou na e-mail sviecka@forumzivota.sk a my ju radi zverejníme v našej galérii pamätníkov.

Tieto pamätníky sú jedinou viditeľnou pripomienkou na deti, ktoré zomreli skôr, ako sa stihli narodiť. Sme vždy veľmi potešení a povzbudení, keď sa o nejakom dozvieme. Ich existencia v rôznych kútoch Slovenska svedčí o tom, že mnohým nie je ľahostajný osud nenarodených detí. Zviditeľnením ich hrobov – aj keď iba symbolických – sa tieto deti stávajú akoby skutočnejšími a tak aspoň po smrti zaujmú svoje oprávnené rovnocenné miesto medzi ostatnými. Rádio Lumen v rámci minuloročnej kampane Sviečka za nenarodené deti odvysielalo reláciu s názvom Do dlaní som si ťa vryl, ktorá bola venovaná práve tejto téme. Vypočuť si ju môžete tu: