Pamätník nenarodeným bude čoskoro aj v Šali

Zoznam pamätníkov nenarodeným deťom sa rozrastá. Jeden by mal už čoskoro stáť aj v areáli kostolnej záhrady v Šali. O jeho umiestnenie mesto požiadala Katolícka jednota Slovenska. „Katolícka Jednota Slovenska požiadala mesto o povolenie na umiestnenie pamätníka v kostolnej záhrade, ktorá je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, ale toho času je v správe mesta. Katolícka Jednota so žiadosťou predložila situačný výkres a výkres pamätníka. Komisia posudzovala situačné umiestnenie pamätníka v kostolnej záhrade,“ uvádza zápisnica z rokovania Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pri MsZ v Šali z októbra tohto roka. K tejto téme sa rozprúdila diskusia členov komisie a sedem členov z deviatich súhlasilo s predloženým návrhom. Pamätník nenarodeným deťom teda snáď už čoskoro bude stáť v areáli kostolnej záhrady, na mieste zobrazenom na fotke:

Zdroj: sala.dnes24.sk