Podporte nás

  • Priamymi finančnými darmi a vkladmi na účet fondu

  • Príspevkom do verejne vyhlásenej zbierky na účet:

    Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
    číslo účtu: SK25 0900 0000 0050 3335 7295 – verejná zbierka trvá od 1.októbra 2017 do 5. septembra 2018

  • Darcovskou správou DMS

    dmsPošlite správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Táto správa je spoplatnená sumou 2 €,z toho 96% sumy (1.92 €) ide na podporu našej kampane. Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% sumy z každej zaslanej DMS. Viac info na www.donorsforum.sk.