Podporte nás

 

Priamym finančným vkladom alebo prevodom na účet fondu:

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: SK25 0900 0000 0050 3335 7295 – verejná zbierka

alebo

Pošlite SMS

dmsPošlite v čase od 1. novembra 2018 do 30. septembra 2019 správu v tvare DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Táto správa je spoplatnená sumou 2 €,z toho 96% sumy (1.92 €) ide na podporu našej kampane. Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% sumy z každej zaslanej DMS. Viac info na www.donorsforum.sk.