Pomník nenarodeným deťom v Tesárskych Mlyňanoch

V marci 2013 bol z iniciatívy miestneho kňaza farnosti Tesárske Mlyňany vdp. Petra Kukučku osadený za farským kostolom kamenný pomník nenarodeným deťom. Na Deň počatého dieťaťa bol pomník posvätený. Tento deň je pre našu farnosť zvlášť významný, nakoľko farský kostol nesie titul Zvestovania Pána. Na pomníku je citát sv. Jána Pavla II.: „Boh zveruje človeka človeku“ a biela slza s plodom dieťaťa. Plod dieťaťa v bielej slze je symbolom nielen kajúcich rodičov plánujúcich ukončenie tehotenstva, ale aj slzou ľútosti rodičov túžiacich po dieťati. Biela farba je v tomto prípade farbou nádeje zo spoločného stretnutia v nebi.

Dvakrát v roku sa koná pri pomníku pobožnosť k nenarodeným deťom, a to v „dušičkovom“ čase 2. 11. pri príležitosti kampane Sviečka za nenarodené deti a 25. 3. – v Deň počatého dieťaťa. V týchto termínoch sa tiež modlíme v kostole ruženec a krížovú cestu za nenarodené deti a modlitbu za úctu k životu, čím vyjadrujeme svoj osobný postoj k otázke ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Zapaľujeme sviečky s logom Fóra života a vyprosujeme Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti.

Autor článku a fotografií: Beáta Čepcová