Rozbiehame 14. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2015, ktorý sa rozbieha v týchto dňoch už po štrnásty raz s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a ktoré môžeme s prosbami zveriť milosrdnému Božiemu Srdcu. Kampaň má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. „V modlitbách chceme pamätať na rodičov týchto detí aj na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života n. f., ktoré projekt organizuje. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. Novinkou aktuálneho ročníka Sviečky za nenarodené deti v tomto smere budú „Večery milosrdenstva“ – chválové koncerty, ktoré Fórum života organizuje v spolupráci s Lámačskými chválami, hlavným hosťom programu. Tešíme sa na vás v troch mestách – 21. októbra v Bratislave v UPC Staré Grunty, 22. októbra v Banskej Bystrici v Kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde a 23. októbra v prešovskom Kine Scala. O presných časoch jednotlivých podujatí vás budeme včas informovať.

„Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátor projektu Martin Gazdík. K dispozícii sú dva druhy sviečok – plastová, ktorú si je možné kúpiť za 1 € a sklenená vonná sviečka, ktorú ponúkame za 4 €. Ich kúpou v rámci oficiálnej verejnej zbierky s povolením Ministerstva vnútra podporíte pro-life a pro-family projekty, kampane a aktivity Fóra života. „Peniaze, ktoré takýmto spôsobom vyzbierame, sú hlavným zdrojom financovania našich aktivít. Zo srdca ďakujeme za každý príspevok, ktorý nám umožní šíriť skutočné hodnoty a pomáhať tam, kde je to potrebné,“ dodáva Marcela Dobešová. Verejná zbierka sa oficiálne začína 1. októbra 2016 a potrvá do 31. marca 2017, prispieť môžete aj priamo na číslo účtu SK2509000000005033357295. Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

Priložiť ruku k dielu pre dobrú vec je možné aj nefinančným spôsobom. Fórum života hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri realizácii projektu Sviečka za nenarodené deti a spoluprácu pri aktivitách týkajúcich sa ochrany života v školách, farnostiach a spoločenstvách. V prípade záujmu sa ako dobrovoľník môžete zaregistrovať TU. Podrobnosti o praktických možnostiach pomoci získate od Martina Gazdíka na telefónnom čísle 0910 842 457, alebo píšte na adresu: martin@forumzivota.sk. Potešíme sa aj vašim informáciám a tipom na rôzne akcie za život, modlitby, krížové cesty, ktoré sa konajú vo vašom okolí v rámci Sviečky za nenarodené deti, aj príspevkom do našej galérie pamätníkov nenarodeným. Radi ich zverejníme na našej internetovej stránke, informovať nás môžete na mailovej adrese danka@forumzivota.sk.

01