Archív značiek: krížová cesta

  • V súvislosti s rozbiehajúcim sa projektom Sviečka za nenarodené deti 2018 vás pozývame zapojiť sa okrem praktickej stránky vo forme podpory verejnej zbierky (č. ú. IBAN - SK2509000000005033357295) aj duchovne. Ponúkame vám texty dvoch krížových ciest za záchranu nenarodených detí. Cirkevné schváleni... [read more]