Archív značiek: sviečka

  • Podľa Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 z 3.3.2010 môže rodič alebo rodičia pochovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody. Postupuje sa podľa Odborného usmernenia o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami Ministerstva zdravotníctva z roku 2006. Rodič požiada gynekologi... [read more]
  • V rámci projektu Sviečka za nenarodené deti sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli mapovať pamätníky nenarodeným deťom, ktoré sú situované v slovenských mestách a obciach. Tieto pamätníky sú jedinou viditeľnou pripomienkou na deti, ktoré zomreli skôr, ako sa stihli narodiť. Sme vždy veľmi potešení... [read more]
  • Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2015, ktorý sa v týchto dňoch už trinásty raz rozbieha s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo s... [read more]