Texty krížových ciest za záchranu nenarodených detí

V súvislosti s rozbiehajúcim sa projektom Sviečka za nenarodené deti 2018 vás pozývame zapojiť sa okrem praktickej stránky vo forme podpory verejnej zbierky (č. ú. IBAN – SK2509000000005033357295) aj duchovne. Ponúkame vám texty dvoch krížových ciest za záchranu nenarodených detí. Cirkevné schválenie pre prvú z nich udelil Mons. Dominik Tóth v roku 2003 modlitbovému spoločenstvu Život ako dar. Pre druhú z nich imprimatur udelil Mons. Stanislav Stolárik spoločenstvu Deti sv. Alžbety v roku 2011. Budeme radi, ak vám tieto texty pomôžu pri organizovaní krížových ciest za záchranu nenarodených detí vo vašej farnosti.

Krížová cesta I

Krížová cesta II