V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach vyvrcholila séria Večerov milosrdenstva

V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa 22. októbra konal Večer milosrdenstva v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorého účelom bolo ďakovať Bohu za dar života, odprosovať Ho za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie z rán spôsobených potratmi. Program začal archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, predseda Rady KBS pre rodinu. V svojej homílii vyzdvihol fakt, že život je najväčší dar a dnešný človek si nesmie zamieňať prostriedky za cieľ. Ako uviedol, dnešná doba nie je naklonená životu, a preto je povinnosťou veriacich vniesť do sveta svetlo nádeje, scitlivovať svedomie sveta, aby pochopil veľkej hodnote života a bol zaň Bohu vďačný.

Po svätej liturgii vystúpila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Priblížila tri piliere, na ktorých stoja Večery milosrdenstva – odpustenie, milosť a milosrdenstvo, ktoré prinášajú človeku nádej. Ako vysvetlila, podnetom pre to, aby začala ona sama pomáhať v ochrane života, bola jej vlastná životná skúsenosť, keď nechcene prišla o svoje vlastné, ešte nenarodené dieťa. Po jej príhovore nasledovala modlitba Akatistu za rodiny, ktorú viedol otec Pavol Bardzák, farár farnosti Košice – Staré Mesto. Následne otec Andrej Karcagi, člen Rady pre rodinu Banskobystrickej diecézy, predniesol pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky východnú liturgickú modlitbu za ženu, ktorá potratila dieťatko.

Večer milosrdenstva v Košiciach bol posledným zo série piatich večerov, ktoré sme organizovali v jednotlivých mestách po celom Slovensku v rámci Sviečky za nenarodené deti. Privítali sme na nich dokopy tisícky z vás, ktorým nie je ľahostajná ochrana toho najbezbrannejšieho ľudského života pred jeho narodením na tento svet. Je dôležité vedieť, že stále sa nájdu ľudia, ktorým záleží na skutočných hodnotách, a ďakujeme všetkým, ktorí tento úmysel podporujete modlitbou, svojím každodenným svedectvom vo vašom okolí, aj finančným prispením na tak dôležité projekty konkrétnej pomoci, vzdelávania a osvety, aj na profesionalizáciu nášho úsilia, aby sme ochranu života od počatia po prirodzenú smrť mohli podložiť odbornosťou a skúsenosťou v tejto oblasti. Podporiť tieto aktivity môžete kúpou symbolickej sviečky s logom kampane Sviečka za nenarodené deti, poslaním darcovskej sms-ky s textom DMS medzera SVIECKA v hodnote 2 eurá na číslo 877 (až do 5. septembra budúceho roka), alebo priamym príspevkom na účet Fóra života n. f. v Slovenskej sporiteľni – IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295 (takisto počas celého trvania verejnej zbierky do 5. septembra 2018). Pomoc človeku je pre nás absolútnou prioritou, ďakujeme, že nám ju pomáhate napĺňať.

Autori: Anna Siekelová, Danka Jacečková