Inštrukcie k verejnej zbierke

Ak máte záujem ponúkať sviečky a urobiť verejnú zbierku vo vašej obci či farnosti, je potrebné vykonať niekoľko krokov.

  1. Objednávka materiálov

Objednajte si sviečky a ostatné materiály na adrese lucia@forumzivota.sk. Minimálny odber je 100 ks sviečok. Sviečky máme k dispozícií v dvoch verziách – malé plastové a veľké sklenené. Objednajte si ich počet podľa veľkosti vašej farnosti. Na sviečky je potrebné nalepiť nálepky. Na plastovú sviečku ide malá nálepka. Na sklenenú sviečky ide veľká nálepka. Nalepené sviečky si pripravte do krabice alebo tašky.

  1. Určenie termínov rozdávania

Ak plánujete ponúkať sviečky v kostole po sv. omši, treba najskôr osloviť p. farára a predstaviť mu kampaň Sviečka za nenarodené deti. Tiež je potrebný jeho súhlas s vykonávaním verejnej zbierky v kostole (vyplniť tlačivo Súhlas vlastníka so zbierkou a podpísané ho poslať na našu adresu Heydukova 14, 811 08 Bratislava alebo odovzdať regionálnemu pracovníkovi Fóra života). Na vývesku kostola môžete vyvesiť plagát o Sviečke alebo oznam o tom, že sa bude konať. Potom si skúste určiť konkrétne časy rozdávania – ideálne sú nedeľné sv. omše. Treba tiež zabezpečiť, aby sa pred danou omšou prečítal oznam o tom, že sa budú ponúkať sviečky.

  1. Príprava na ponúkanie sviečok

Pred samotným ponúkaním sviečok je potrebné mať nalepené sviečky, nachystané letáčiky a krabičku, do ktorej budete zbierať príspevky za sviečky. Ideálne je mať tieto materiály rozložené na stolíku v priestore kostola alebo pri vchode do kostola. Tiež je potrebné mať na viditeľnom mieste vystavené oznámenie o konaní verejnej zbierky a označiť sa visačkou „Dobrovoľník Fóra života“.

  1. Ponúkanie sviečok

Pri ponúkaní sviečok je potrebné byť k ľuďom milý a ústretový. Ponúkajte všetkým letáčik a sviečku. Malé plastové sviečky sú za min. príspevok 1€ a veľké sklenené za min. príspevok 4€, ak dá niekto viac, je to v poriadku. Vysvetľujte zmysel kampane Sviečka za nenarodené deti každému, kto prejaví záujem. Môžete odkázať tiež na našu webstránku. Vyzbierané prostriedky nenechávajte na verejne prístupnom mieste –uschovajte ich v sakristii kostola alebo doma na bezpečnom mieste.

  1. Poslať výnos zo zbierky na účet

Po ukončení ponúkania sviečok – do desiateho dňa v mesiaci – pošlite všetky vyzbierané prostriedky na náš účet 5033357295/0900, IBAN: SK25 0900 0000 0050 3335 7295 a do poznámky pre adresáta uveďte vaše meno, názov vašej obce a farnosti, aby sme vedeli každú platbu identifikovať. Alebo ich odovzdajte regionálnemu pracovníkovi Fóra života. Všetky prijaté príspevky priebežne evidujeme na stránke www.sviecka.forumzivota.sk, Vašu platbu si teda môžete skontrolovať.

  1. Príspevok cez DMS

Tento rok je možné na kampaň prispieť aj cez darcovskú SMS, tzv. DMS správu. Stačí poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Táto správa je spoplatnená sumou 2 €, z toho 96% sumy (1.92 €) ide na podporu našej kampane. Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% sumy z každej zaslanej DMS. Ak náhodou pošlete správu v nesprávnom tvare, obdržíte upozornenie, že ste zadali nesprávny text. Darcovská správa vám v tomto prípade účtovaná nebude. Celý systém DMS správ na Slovensku zabezpečuje organizácia Fórum donorov, viac informácií nájdete na stránke www.donorsforum.sk.

  1. Ďakujeme

Sme úprimne vďační za každý príspevok, pretože vďaka tejto zbierke sme schopní realizovať projekty zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, verejne brániť ľudskú dôstojnosť a rodinu, vzdelávať deti na školách a pomáhať tehotným ženám v núdzi ako aj tým, ktoré trpia popotratovým syndrómom. Môžeme to naďalej robiť aj vďaka ľuďom ako ste Vy. Ďakujeme.

 Inštrukcie k Sviečke.docx

V prípade akýchkoľvek otázok o kampani Sviečka za nenarodené deti sa môžete obrátiť na koordinátorku kampane:

Lucia Mihoková
lucia@forumzivota.sk
0907 155 926